Wettelijk kader

Sinds de zesde staatshervorming is er een nieuwe veiligheidsstructuur voor het Brussels Gewest. Het Brussels Gewest heeft nu een coördinerende taak op vlak van preventie en veiligheid. De functie van gouverneur van het administratief arrondissement van Brussel Hoofdstad werd vervangen door de ‘hoge ambtenaar’.

De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal of lokaal).

Voor de concrete uitvoering van de nieuwe bevoegdheden riep de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven: Safe.brussels. Doel: de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal veiligheidsbeheer in Brussel en de uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid.

Concrete bevoegdheden van Safe.brussels

  • 1° de openbare ordehandhaving (artikelen 128 en 129 van de provinciewet), de bevoegdheden die in specifieke wetten worden toegekend aan de provinciegouverneur, behalve indien deze specifieke wetten er anders over beschikken;
  • 2° de veiligheidsbeleidslijnen coördineren,  en de monitoring en de registratie van de criminaliteit verzekeren en coördineren;
  • 3° het gewestelijk veiligheidsplan uitwerken (bedoeld in artikel 37bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst)
  • 4° het toezicht op de begrotingen van de politiezones;
  • 5° het samenvoegen van administratieve diensten van de politiezones aanmoedigen, en hen stimuleren een beroep te doen op de aankoopcentrale voor de inkoop van materiaal;
  • 6° de preventiebeleidslijnen coördineren;
  • 7° een harmoniserende tekst voor de politiereglementen voorstellen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van de gemeenten.

Wettelijke teksten

Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht.  Meer info

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht  Meer info

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewes  Meer info

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!