Verenigingen zonder winstoogmerk

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent – via safe.brussels – subsidies toe aan verenigingen actief in de gewestelijke preventie- en veiligheidsketen.

Projectoproep aan vzw’s in het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021- 2024

Om de verenigingssector te mobiliseren opdat verenigingen een bijdrage leveren aan de uitvoering van het GVPP 2021-2024, keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in 2021 de lancering van een projectoproep goed met als doel het beheer van het subsidieprogramma voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) actief op het gebied van preventie en veiligheid verder af te stemmen op de prioriteiten en de periodiciteit van het GVPP.

Er zijn momenteel geen oproepen voor projecten. Volg het laatste nieuws via onze sociale media om op de hoogte te blijven van aankondigingen: 

 

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!