Cyberveiligheid versterken en de expertise in informatie- en communicatietechnologieën verankeren

Het belang van de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën werd lang onderschat. Het nut ervan staat vandaag niet meer ter discussie en is zelfs een belangrijke uitdaging geworden voor onze samenleving. Deze nieuwe tools zijn onlosmakelijk verbonden met ons dagelijkse leven, of het nu om professionele tools of tools voor het privéleven gaat. 

Het gebruik van camera’s, drones, het opzetten van videobewakingsplatformen, de implementatie van een gewestelijk crisiscentrum en een communicatiecentrum dat onderdak zal bieden aan alle partners in de veiligheidsketen: het zijn allemaal technologieën, of plaatsen die ermee zijn uitgerust, die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ontwikkeld. Deze tools zijn gemaakt om het werk te vergemakkelijken van de openbare diensten ten behoeve van de burger.

Het gebruik van nieuwe technologieën vereist een duidelijke omkadering. Zo moet het gebruik van bodycams onderworpen zijn aan monitoring, best practices moeten worden verzameld en aanbevelingen geformuleerd om ze zo efficiënt en eenvormig mogelijk in te zetten met respect voor de rechten van agenten en burgers. Het gebruik van de sociale netwerken, de toename van telewerk en het daaraan verbonden gebruik van verbindingsplatformen, de uitwisseling en het delen van bankgegevens, medische gegevens enz. zetten de deur wijd open voor de nieuwe vormen van cybercriminaliteit. Daarom is dus een Gewestelijk Centrum voor Cybersecurity opgericht. Hiermee willen we inspelen op de toenemende vragen van zowel politiediensten als lokale of gewestelijke overheden. De burgers, privéondernemingen of de besturen moeten kunnen rekenen op steun en bijstand van de preventie- en veiligheidsdiensten, die deze nieuwe vormen van criminaliteit het hoofd moeten bieden.

Verschillende projecten zullen worden uitgevoerd in samenwerking met de actoren op het gebied van veiligheid, preventie en hulpverlening, of het nu gaat om gemeentelijke, gewestelijke, federale of internationale actoren. Dit zal gebeuren conform de nieuwe Europese normen. De transversale opdracht zal dus in elk thema van het GVPP 2021- 2024 worden verwerkt en sluit aan bij de verschillende krachtlijnen van de Gewestelijke beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 2019-2024.

Verwezenlijkingen

Werkdag over de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te Waver

21.02.2024

Lees meer over Werkdag over de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te Waver

FIC 2023

05.04.2023

Lees meer over FIC 2023

Digitale Lente

22.03.2023

Lees meer over Digitale Lente

BeSafe@home - Slimme toestellen in huis: opgepast voor inbrekers

19.10.2022

Lees meer over BeSafe@home - Slimme toestellen in huis: opgepast voor inbrekers

Bezoek ons op het International Cybersecurity Forum (FIC)!

25.05.2022

Lees meer over Bezoek ons op het International Cybersecurity Forum (FIC)!

Europese maand van de strijd tegen cybercriminaliteit

05.10.2021

Lees meer over Europese maand van de strijd tegen cybercriminaliteit

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!