Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Een veiliger Brussel. Voor haar inwoners en bezoekers.
Dat is waar alle partners in de preventie- en veiligheidsketen naar streven. Het is ook de missie van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) : coördineren, om de rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest te waarborgen.

BPV is een nieuwe partner binnen die preventie- en veiligheidsketen. Sinds de zesde staatshervorming kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namelijk aanzienlijke nieuwe bevoegdheden inzake preventie en veiligheid. Het Gewest wil hiermee een ambitieus en vernieuwend beleid voeren. De nieuwe instelling van openbaar nut ‘BPV’ werd opgericht om deze bevoegdheden uit te voeren, als facilitator, vanuit een globale aanpak.

Ontdek het eerste jaarverslag van Brussel Preventie & Veiligheid. U komt meer te weten over de context waarin BPV is opgericht. Daarnaast ontdekt u de missie en de visie van BPV, welke waarden van belang zijn en hoe BPV georganiseerd is. In het eerste jaarverslag wordt teruggeblikt op de realisaties van BPV. Zo is het Globaal Veiligheids- en Preventieplan de belangrijkste verwezenlijking van het eerste bestaansjaar van BPV. Ook de Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen (Brusafe), het project ‘team de quartier’ en de Gewestelijke veiligheidsenquête zijn belangrijke realisaties van BPV. Tot slot komen de vooruitzichten voor 2018 aan bod.

De echte meerwaarde van BPV zit in het bijeenbrengen van de partners in de preventie- en veiligheidsketen. BPV wil alle partners van harte danken voor hun inzet en boeiende samenwerkingen.

Het jaarverslag in pdf-vorm.
Het jaarverslag in dynamische prezi-vorm.

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

27.11.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

30 juli, Werelddag tegen mensenhandel

30.07.2019

Lees meer over 30 juli, Werelddag tegen mensenhandel

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

07.06.2019

Lees meer over Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!