Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Eerste katern van het Observatorium focust op drugsverslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

04.04.2019

Het Observatorium wil de gegevens over een specifieke veiligheidskwestie uiteenzetten door ze te benaderen vanuit verschillende perspectieven. Dankzij de identificatie van kerngegevens komen er indicatoren naar boven, die een regelmatige monitoring toelaten. De katernen formuleren ook aanbevelingen om bestaande programma's en mechanismen aan te passen of nieuwe te ontwikkelen.

Drug- en alcoholmisbruik en impact op de veiligheid
Drug- en alcoholmisbruik vormt een probleem voor de volksgezondheid dat centraal staat binnen de veiligheid in een stad, omdat het kan worden gelinkt aan problemen op vlak van openbare orde en verkeersveiligheid, of kan leiden tot een onveiligheidsgevoel bij de burgers. Het Globale Veiligheids- en Preventieplan 2017-2020 wijdt een specifiek luik aan de preventie en de zorg voor druggebruikers en risicogroepen.

Om een beeld te krijgen op deze verslavingen, maakt dit eerste katern van BOPV een evaluatie op van het drug- en alcoholgebruik getoetst aan de geregistreerde epidemiologische en criminaliteitscijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De geanalyseerde cijfers zijn afkomstig van de federale politie, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het sociaal-epidemiologisch observatorium voor alcohol en drugs voor Brussel en Wallonië.

Integrale veiligheidsaanpak
Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) moet – als coördinator van het preventie- en veiligheidsbeleid – zorgen voor een transversaal multidisciplinair beleid voor de actoren van de preventie- en veiligheidsketen. Hoe? Door telkens het volgend proces te doorlopen: analyse en beeldvorming van de fenomenen (1), evaluatie van het overheidsbeleid (2) en de coördinatie van plannen en toepassingen (3). Het eerste katern over drugsverslavingen is een duidelijke illustratie van die integrale veiligheidsaanpak van BPV: dankzij analyses en beeldvorming, aanbevelingen formuleren voor het overheidsbeleid. De complementariteit van de verschillende gegevensbronnen en de conclusies die hieruit voortvloeien, benadrukken namelijk ook de nood aan een integrale aanpak van het fenomeen, van de preventieve zorg tot de begeleiding van overtreders en hun omgeving.

Eerste katern van het Observatorium focust op drugsverslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Nieuwe publicatie: een gewestelijke visie op de behandeling met opiaatvervangende middelen

23.06.2020

Lees meer over Nieuwe publicatie: een gewestelijke visie op de behandeling met opiaatvervangende middelen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!