AlerteAlerte

Het Brussels Gewest start met een sensibiliseringscampagne voor de Brusselse jongeren

20.05.2020

Sinds het begin van de gezondheidscrisis zijn er al verscheidene maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Alle burgers hebben deze nauwgezet opgevolgd, waardoor het aantal besmettingen en overlijdens in België is gedaald. Het informeren van de bevolking speelde daarbij een niet te verwaarlozen rol en alle overheden in dit land, zowel de federale overheid als de gewesten en de gemeenschappen, hebben daar actief aan meegewerkt.

De preventiemaatregelen dienen om iedereen te kunnen beschermen, maar maken het ook mee mogelijk om de afbouwfases te organiseren. Zo moeten de barrièremaatregelen deel worden van onze nieuwe manier waarop we in de gemeenschap samen leven en met elkaar omgaan. Alleen zo zullen we een einde kunnen maken aan de coronapandemie. Om ons dit gedrag eigen te maken, moeten we tijdens deze periode waarin de lockdown geleidelijk afgebouwd wordt en het terug mooi weer wordt, blijk geven van veerkracht, zodat we het risico op een heropflakkering van het virus kunnen tegengaan. 
 
Daarom vond de Brusselse Minister-President het belangrijk een boodschap te richten tot de Brusselaars, en in het bijzonder tot de jongeren, om hen erop te wijzen dat het er in de gezamenlijke strijd tegen de huidige pandemie op aankomt de essentiële richtlijnen te blijven naleven.

Met het oog daarop heeft Rudi Vervoort Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) gevraagd om een opdracht uit te schrijven voor het opzetten van een communicatiecampagne, die vandaag officieel van start gaat. 
Die campagne moet de bewustwording van de verschillende jongerengroepen (van 14 tot 25 jaar) verder blijven aanzetten om zich te houden aan de maatregelen en moet ervoor zorgen dat zij daar op middellange en lange termijn, afhankelijk van hoe de situatie evolueert, blijven achterstaan. Zij wil ook informeren over hoe men zich moet gedragen of net niet moet gedragen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op zogenaamde ambassadeurs, zoals influencers en aanspreekpunten op het terrein (gemeenten, verenigingen, opvoeders, opleiders en scholen). Deze crossmediale campagne zal gevoerd worden op de radio, via de sociale media et met affiches overal in het Brussels gewest.
 

Het is begrijpelijk dat de burgers het een beetje beu worden. Nu de zomer terug in het land is en met de vakantie die binnenkort aanbreekt, zullen velen zin krijgen om terug buiten te komen en af te spreken met vrienden. Toch is het van het allergrootste belang om de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad te blijven naleven en de barrièremaatregelen en hygiënevoorschriften in acht te blijven nemen om eenieders gezondheid te beschermen. Met deze aanpasbare communicatiecampagne, opgezet in nauwe samenwerking met BPV en het agentschap Bonjour Internet, willen we de Brusselse jongeren bereiken en hen stimuleren om zich voorbeeldig te blijven gedragen en de veerkracht waarvan zij tot vandaag blijk hebben gegeven, aan te houden”, aldus Minister-President Rudi Vervoort.
 

De campagneboodschappen draaien onder meer rond het bewaren van anderhalve meter fysieke afstand en het dragen van een mondmasker (verplicht op het openbaar vervoer). Er wordt ook verwezen naar de heropstart van de activiteiten, maar dan in een andere context met zinnen als “Ook anders gaat het leven zijn gang” en “ik leef anders".
 

Campagnewebsites

jexisteautrement.brussels, ikleefanders.brusselsmylifedifferently.brussels 
 

Campagnemateriaal

Raadpleeg en download al het campagnemateriaal - banners, radiospots, social media, affiches - via https://bps-bpv.brussels/nl/campagne-ik-leef-anders

Het Brussels Gewest start met een sensibiliseringscampagne voor de Brusselse jongeren

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!