Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

25.11.2023

Bruxelles

Bijna een op de drie vrouwen heeft in haar leven te maken gehad met misbruik. In tijden van crisis nemen de aantallen toe, zoals bleek tijdens de VIC-19 pandemie en recente conflicten, humanitaire crisissen en klimaatrampen. Uit een nieuw rapport van UN Women, gebaseerd op gegevens uit 13 landen sinds het uitbreken van de pandemie, blijkt dat twee op de drie vrouwen meldden dat zijzelf, of een vrouw die zij kenden, een of andere vorm van geweld hadden ondergaan en meer kans hadden om met voedselonzekerheid te worden geconfronteerd. Slechts een op de tien vrouwen gaf aan dat overlevenden naar de politie zouden gaan voor hulp. Hoewel gendergerelateerd geweld wijdverbreid is, is het niet onvermijdelijk. Het kan en moet voorkomen worden. Een einde maken aan gendergerelateerd geweld begint met geloof hechten aan de verhalen van de overlevenden, met een alomvattende en inclusieve aanpak die de onderliggende oorzaken aanpakt, met het ombuigen van schadelijke sociale normen en met empowerment van vrouwen en meisjes. Met essentiële, op overlevenden gerichte diensten op het gebied van politie, justitie, gezondheidszorg en sociale diensten, en met voldoende financiering voor de vrouwenrechtenagenda, kunnen we een einde maken aan gendergerelateerd geweld.
Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!