Jaarverslag 2022

21.12.2023

De slogan van safe.brussels, ‘Voor een veilig Brussel’, weerspiegelt de verbintenis van de regering om de rol
van het Gewest te versterken en te verdiepen door aan de instelling de opdracht ‘coördineren van het preventieen
veiligheidsbeleid’ toe te vertrouwen. Deze opdracht is opgebouwd rond vijf pijlers, die stuk voor stuk uitvoerig worden toegelicht in dit jaarverslag.
 

Downloaden
Jaarverslag 2022

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!