Veiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimteVeiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimte

Jaarverslag van het Observatorium

16.05.2024

Het jaarverslag van het Observatorium geeft een overzicht van de beschikbare gegevens over veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het wil zowel visueel als synthetisch zijn en een algemeen en thematisch beeld schetsen van de criminaliteitsfenomenen door gebruik te maken van verschillende bronnen. 

Op die manier maakt dit document het mogelijk om tendensen in problematieken te identificeren, alsook de omvang van deze problematieken in het gewest. Het belicht ook feiten die oververtegenwoordigd zijn op Gewestelijk niveau in vergelijking met België in zijn geheel. Het is bedoeld als een uniek, beschrijvend en nuttig instrument voor overheden en actoren in de preventie- en veiligheidsketen.

Downloaden
Jaarverslag van het Observatorium

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!