Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes : safe.brussels s'engage activement

28.11.2023

Geweld tegen vrouwen en meisjes is vandaag een van de meest voorkomende, hardnekkige en verwoestende mensenrechtenschendingen ter wereld. Het blijft ook een van de minst gerapporteerde door het gevoel van straffeloosheid, het stilzwijgen, het stigma en de schaamte die ermee gepaard gaan. 

Dit soort geweld omvat, maar is niet beperkt tot, vormen van fysiek, seksueel en psychologisch geweld, zoals:

 • geweld door een intieme partner (slagen, psychologisch geweld, verkrachting binnen het huwelijk, femicide);
 • seksueel geweld en intimidatie (verkrachting, gedwongen seksuele handelingen, ongewenste seksuele
 • toenadering, seksueel misbruik van kinderen, gedwongen huwelijk, intimidatie op straat, stalking, cyberstalking);
 • mensensmokkel (slavernij, seksuele uitbuiting);
 • vrouwelijke genitale verminking;
 • vroegtijdig huwelijk.

Dit geweld maakt deel uit van een historische en maatschappelijke context van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen "die heeft geleid tot de overheersing en discriminatie van vrouwen door mannen". 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet gespaard gebleven van de problematiek van geweld tegen vrouwen, en alle hierboven vermelde soorten geweld zijn nog steeds aanwezig in 2023, ondanks het belang dat de laatste jaren in het overheidsbeleid werd gehecht aan de bestrijding van dit geweld (Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld, Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen).

Het werk van het Observatorium van safe.brussels, in het bijzonder via het verslag 2022 (nog te publiceren), heeft aan het licht gebracht dat vrouwen de belangrijkste slachtoffers zijn van intimidatie in de openbare ruimte, seksueel geweld en intrafamiliaal geweld in het Brussels Gewest:  

 • 22% van de Brusselse vrouwen zegt het voorbije jaar het slachtoffer te zijn geweest van intimidatie op straat (tegenover 10% van de Brusselse mannen), volgens de gewestelijke veiligheidsenquête van 2022. 
 • 89% van de slachtoffers die de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) in Brussel tussen 2017 en 2022 te zien kregen, zijn vrouwen. 
 • In 2022 registreerde de politie in het Brussels Gewest 2.544 incidenten van fysiek geweld tussen koppels, of bijna 7 per dag. De meeste verdachten in deze zaken zijn mannen 
 • 8.539 Dat is het aantal zaken in een context van intrafamiliaal geweld dat bij het Correctioneel Parket van Brussel is ingediend in 2022. Dat is een sterke stijging (+38% ten opzichte van 2015 en +15% ten opzichte van 2021).
 • Van de 24 vrouwenmoorden die in 2022 in België werden geregistreerd, vonden er 2 plaats in het Brussels Gewest

Safe.brussels zet zich actief in voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen 

De Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen is een cruciale gelegenheid om de inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de strijd tegen deze plaag in de kijker te zetten. Safe.brussels is actief betrokken bij zowel interne als externe initiatieven om geweld tegen vrouwen te verminderen.

Interne betrokkenheid: De kracht van het witte lint

Intern mobiliseert safe.brussels haar teams door 'witte lintjes' uit te delen. Deze lintjes symboliseren de toewijding van degenen die ze dragen om geen geweld te plegen en slachtoffers te steunen. Het doel van deze actie is om het bewustzijn te vergroten en een cultuur van non-tolerantie ten opzichte van geweld tegen vrouwen binnen de organisatie zelf te creëren.

Belangrijkste externe projecten: "Join The FAM" en het IFG-centrum

Extern werkte safe.brussels samen met equal.brussels aan de campagne "Join The FAM", een bewustmakingsinitiatief tegen seksistische intimidatie en seksueel geweld. De alarmerende statistieken in het onderzoek van Plan International laten de omvang van het probleem zien. De campagne nodigt iedereen in Brussel uit om zich aan te sluiten bij de FAM: een waakzame en zorgzame familie die klaarstaat om te reageren in tijden van nood. De website jointhefam.brussels biedt cruciale informatie en hulplijnen voor getuigen en slachtoffers.

Een ander groot project is de oprichting van het eerste IFG-centrum in het Brussels Gewest (gepland voor 2024). Dit centrumproject, dat in mei 2018 werd opgestart door de Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, het Nederlandstalige parket van Brussel en de regionale IFG-coördinator van equal.brussels, betekent een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen intrafamiliaal geweld (IFG).

Sinds september 2021 coördineert safe.brussels de stuurgroep van het proefproject voor een intersectorale aanpak van IFG in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is om een gecentraliseerde fysieke ruimte te creëren waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld (IFG) toegang hebben tot alle diensten die ze nodig hebben om uit hun situatie te komen. In tegenstelling tot een eenvoudige onthaalstructuur zal het toekomstige IFG-centrum een proces en instrumenten voor overleg tussen belanghebbenden invoeren.

Safe.brussels is vastbesloten om de samenleving te veranderen en te strijden tegen geweld tegen vrouwen. Deze initiatieven zijn een belangrijke stap op weg naar een toekomst waarin elke vrouw zonder angst kan leven. Het uitbannen van geweld tegen vrouwen vereist de inzet van iedereen, en het is door onze krachten te bundelen dat we erin zullen slagen een wereld zonder geweld te creëren.

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes : safe.brussels s'engage activement

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

27.11.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!