BRU responseBRU response

Meer dan 80 aanwezigen op de burgerontmoeting in Vorst

29.03.2024

­Op woensdag 27 maart vond in Vorst een nieuwe burgerontmoeting plaats. Het doel van die ontmoetingen? Ons samen voorbereiden op het onverwachte en de Brusselaar betrekken in het crisisbeheer door de oprichting van gemeentelijke burgerreserves civiele veiligheid. Na Etterbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe, engageert Vorst zich als vijfde gemeente in het BRU Response-project.
 
Sprekers van de avond: de burgemeester van de gemeente, maar ook Sophie Lavaux, hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, en commissaris Boucar van de politiezone Brussel-Zuid. Ondersteund door de noodplanningscoördinator van de gemeente, wijdden ze het publiek in de wereld van crisisbeheer in.

Het werd een boeiende avond, die de interesse van de meer dan 80 aanwezige inwoners wist te wekken. Een nieuwe fase in de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke burgerreserves civiele veiligheid (GBCV). 
 
“Iedereen kan iets betekenen in tijden van crisis. Elke handeling kan levens redden. Samen met de interventiediensten willen we werken aan een risicocultuur en de weerbaarheid van alle burgers ondersteunen. Voor hun eigen veiligheid en die van hun naasten. Ik ben bijzonder opgetogen dat we de gemeente Vorst en de politiezone Brussel-Zuid onder onze partners mogen verwelkomen”, Sophie Lavaux, hoge ambtenaar en directeur-generaal van safe.brussels.
 
"Ik ben ervan overtuigd dat een grotere betrokkenheid van de burger kan leiden tot een optimaal crisisbeheer. Dat is overigens een duidelijk verzoek van onze adviesraad. Niemand beter dan de belangrijkste betrokkenen om een actieve rol te spelen en ondersteuning te bieden aan de hulpdiensten die eenieders veiligheid verzekeren. Die gemeentelijke burgerreserves, die worden opgeleid en omkaderd, vormen een reële ondersteuning om te reageren op het onverwachte. We zijn heel blij dat we deel uitmaken van de BRU response-partners", aldus de burgemeester van Vorst.

Over BRU Response

Het label BRU response is een geïntegreerd programma dat alle lopende en toekomstige projecten omvat op het gebied van rampenplanning, voorbereiding op crisissituaties, netwerkvorming van de betrokken partners en burgerparticipatie in die context. Deze laatste pijler is essentieel. De voorgestelde projecten beogen met name de uitvoering van een deel van de aanbevelingen van de overlegcommissie van het Franstalig parlement van Brussel over de vraag "In welke mate en op welke wijze zien de Brusselse burgers hun rol in de preventie, de communicatie, het beheer en de evaluatie van een crisis?"

Meer dan 80 aanwezigen op de burgerontmoeting in Vorst

Verwante artikels

BRU responseBRU response

BRU response: Lancering van de burgerontmoetingen rond crisisbeheer

13.09.2023

Lees meer over BRU response: Lancering van de burgerontmoetingen rond crisisbeheer

BRU responseBRU response

Lancering van BRU response, dat de Brusselaars een actieve rol in hun veiligheid laat opnemen

08.02.2023

Lees meer over Lancering van BRU response, dat de Brusselaars een actieve rol in hun veiligheid laat opnemen

BRU responseBRU response

Safe.brussels zorgt voor meer veiligheid in het Brussels Gewest, dankzij een gezamenlijke alarmeringstest

16.11.2023

Lees meer over Safe.brussels zorgt voor meer veiligheid in het Brussels Gewest, dankzij een gezamenlijke alarmeringstest

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!