Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Recreatief gebruik van lachgas in de openbare ruimte in het BHG

09.05.2023

Het Observatorium voerde een verkennend onderzoek naar het recreatief gebruik van lachgas in de openbare ruimte in het BHG. De aanleiding voor dit onderzoek was het toenemend aantal ontploffingen in de verbrandingsovens van de afvalwerkingsmaatschappij die veroorzaakt worden door lachgasflessen.

De populariteit van het gebruik van lachgas om recreatieve redenen gaat in golven. Begin dit jaar ontvingen we bij safe.brussels het bericht dat de verwerking van lachgasflessen momenteel steeds vaker tot explosies in de verbrandingsovens van de afvalverwerkingsmaatschappij leidt. Deze vaststelling heeft aanleiding gegeven tot een verkennende bevraging bij professionelen actief in de veiligheids- en netheidsdiensten in het BHG over het gebruik van lachgas.

Een belangrijke bevinding uit deze bevraging is de evolutie van het gebruik van kleine lachgaspatronen naar grotere lachgasflessen. Deze grotere lachgascilinders zorgen voor meer gezondheids- en veiligheidsrisico's, zowel voor mensen die lachgas gebruiken als professionelen die met het afval van lachgas in contact komen.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het gebruik van lachgas nu vaker voorkomt in privélocaties, zoals in het nachtleven (bv. bars). Om het intensief gebruik van lachgas tegen te gaan is het noodzakelijk om in te zetten op gerichte sensibilisering en preventie binnen risicogroepen. We concluderen echter dat er meer onderzoek naar het gebruik van lachgas nodig is om het beleid onderbouwd te informeren.
 

Downloaden
Recreatief gebruik van lachgas in de openbare ruimte in het BHG

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!