Pollutiepieken

Vervuilingspieken komen typisch voor tijdens de wintermaanden of in het voorjaar en zijn verschijnselen van verhoogde concentraties van verontreinigende stoffen in de lucht, zoals bijvoorbeeld fijn stof en stikstofdioxide. De kwaliteit van de lucht die we dagelijks inademen speelt een beslissende rol in onze gezondheid en ons welzijn. Tal van internationale studies tonen aan dat de luchtverontreiniging wel degelijk een heel nefaste invloed heeft op onze gezondheid. Het ademhalingsstelsel heeft als eerste te lijden onder polluenten die het lichaam binnendringen via de lucht die we inademen. De gevolgen variëren van tijdelijke aandoeningen tot blijvende ademhalingsstoringen of chronische ziekten. De verontreinigende stoffen bevorderen de ontwikkeling van ademhalings- en hartproblemen, bronchitis, astma, diverse allergieën ... 

Menselijke activiteiten vormen de belangrijkste bron van luchtverontreiniging in grote agglomeraties. Het gaat om het functioneren van een stad, de bevolkingsdichtheid, de activiteiten die een stad ontwikkelt, het vervoer. De situatie is in ons gewest niet zo alarmerend als in andere Europese grootsteden. Toch is ze niet minder zorgwekkend. Brussel heeft geen zware industrie op zijn grondgebied: de luchtuitstoot komt dus in de eerste plaats van verwarmingsinstallaties en daarnaast voornamelijk van autoverkeer. De concentraties van verontreinigende stoffen, die het gevolg zijn van het wegverkeer, dalen sterk. Toch blijft transport in het Brussels Gewest de belangrijkste bron van uitstoot van stikstofdioxide en de tweede belangrijkste voor fijn stof, wat een bedreiging voor de gezondheid vormt. 'Autoluwe zondagen' tonen duidelijk het vervuilende effect van het wegverkeer aan.

Pollutiepiekplan

Pollutiepieken door verhoogde concentratie van verontreinigende stoffen in de lucht, vereisen noodmaatregelen om de emissie afkomstig van transport en verwarming te beperken. Het Brusselse pollutiepiekplan wordt afgekondigd wanneer de concentratie van fijn stof en/of stikstofdioxide in de atmosfeer bepaalde drempels bereiken waardoor maatregelen genomen moeten worden. De maatregelen hebben voornamelijk betrekking op het verminderen van de uitstoot van het autoverkeer door snelheidsbeperkingen of zelfs rijbeperkingen, het promoten van het gebruik van openbaar vervoer, beperken van verwarming of zelfs een verbod op het verwarming met hout.
Aangezien de luchtkwaliteit impact heeft op de gezondheid, is ook de informatie aan de bevolking cruciaal. Leefmilieu Brussel beschikt over een netwerk van meetpunten die voortdurend de concentraties van de verschillende polluenten in de lucht registreren. Op basis van deze meetresultaten wordt een index berekend die in real time de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest weergeeft.

 

ctn flex

Nuttige links

Leer hoe je je kan voorbereiden op pollutiepieken

Wil je op de hoogte worden gebracht van zodra er zich een pollutiepiek voordoet in Brussel?

Met de app brussels air weet je beter in welke mate je blootgesteld bent aan de vervuiling van de omgevingslucht en word je gewaarschuwd bij een pollutiepiek of wanneer het Hitte- en Ozonplan in werking treedt.

Meer weten

Abonneer je op de mailings van de IRCEL

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) stuurt informatie over de ozonpieken, hittegolven of smog. Je kan je inschrijven op hun mailinglijst om snel een waarschuwing te ontvangen.

Meer weten

Het Brusselse pollutiepiekplan

Afspraak op de website van Leefmilieu Brussel om meer te weten te komen over de alarmdrempels en de noodmaatregelen in geval van pollutiepieken.

Meer weten

Realtime pollumeter

Voor meer informatie over de globale index van de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest, verwijzen we je graag naar de pollumeter van Leefmilieu Brussel die je in realtime kan raadplegen

Meer weten

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!