Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Test BE-Alert op 04/04 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

04.04.2024

Op donderdag 4 april zal het sms-waarschuwingssysteem van BE-Alert worden getest door safe.brussels en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). De test zal op grote schaal worden uitgevoerd om de capaciteit van het instrument uit te testen en om de bevolking dan aanwezig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen zich in te schrijven. 

Volgens recente cijfers zijn er momenteel 1.223.699 adressen geregistreerd op het platform waaronder slechts 6 % Brusselaars. Op basis van deze vaststelling en met de test van 4 april ter ondersteuning heeft safe.brussels een maand lang een volledig digitale campagne gevoerd om de Brusselse bevolking te sensibiliseren. De test maakt deel uit van de driemaandelijkse nationale test van het BE-Alertsysteem, telkens de eerste donderdag van de maand. Dankzij een dergelijke grootschalige test kunnen de capaciteit en de snelheid van BE-Alert worden getest en kunnen eventuele verbeterpunten worden geïdentificeerd. Het Nationaal Crisiscentrum analyseert na afloop nauwgezet de resultaten. 

Sophie Lavaux, Hoge ambtenaar van de agglomeratie Brussel doet een oproep om te sensibiliseren: “Met 95 000 ingeschreven Brusselaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het aantal relatief beperkt. We nemen aan deze testdag deel om het belang van verwittigingsystemen in noodgevallen en het aannemen van goede reflexen in herinnering te brengen. We mobiliseren ook onze partners om deze cruciale actie voor de veiligheid van iedereen uit te breiden. Via het netwerk van de gewestelijke besturen zullen medewerkers van de Brusselse openbare diensten een bericht ontvangen. Inschrijven bij BE-Alert is gratis en kan het verschil maken tijdens een noodsituatie. Je ontvangt in geval van nood onmiddellijk berichten van de overheidsinstanties. “
 

Wat is BE-Alert?

BE-Alert is een platform waarmee overheden - burgemeesters, de hoge functionaris van de Brusselse agglomeratie, de minister van Binnenlandse Zaken - burgers in geval van nood kunnen informeren zodat ze hun gedrag kunnen aanpassen in functie van de veiligheid van zichzelf en van anderen. BE-Alert kan een sms verzenden in geval van storm, brand, overstroming, pannes, ... Maar BE-Alert zal niet systematisch worden gebruikt, enkel als er aanbevelingen moeten worden overgebracht aan betrokkenen. Afhankelijk van de situatie kan de overheid een boodschap sturen hetzij enkel naar personen ingeschreven voor de betreffende zone, hetzij naar alle personen aanwezig in de betreffende zone op het moment van het versturen van het bericht.
 

Waarom zich inschrijven bij BE-Alert?

De overheid heeft al de mogelijkheid een sms te versturen op basis van plaatsbepaling. Toch is het bijzonder nuttig dat de Brusselse bevolking en de pendelaars zich inschrijven bij BE-Alert. 

Bij inschrijving kunnen verschillende communicatiemiddelen worden gekozen (bijvoorbeeld gesproken berichten op de vaste lijn) en kunnen tot 5 verschillende adressen worden ingegeven (werkadres, adressen van kwetsbare naasten, ... ) om niet enkel op basis van aanwezigheid in de betreffende zone te worden geïnformeerd. 
De bevolking kan zich inschrijven op https://www.be-alert.be/
De inschrijving is gratis.

 

Hoe zit het met de AGV?

De bescherming van de privésfeer wordt volledig gerespecteerd. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt strikt toegepast. De door de burger verstrekte informatie zal nooit voor andere doeleinden worden gebruikt. Hij kan bovendien op elk moment de gegevens op het platform wijzigen of verwijderen. Het versturen van berichten aan niet-ingeschreven personen verloopt door plaatsbepaling via gsm-signalen in een welbepaalde zone. Dit valt buiten het BE-Alertsysteem en wordt uitgevoerd op het niveau van mobiele operators. Geen enkele informatie wordt aan de autoriteiten overgedragen. Het is voor de autoriteiten onmogelijk de personen, of zelfs de aanwezige gsm-nummers in de bepaalde zone, te identificeren. 

Meer info on BE Alert

Test BE-Alert op 04/04 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwante artikels

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

7 toptips voor de Ronde van Frankrijk in Brussel!

04.07.2019

Lees meer over 7 toptips voor de Ronde van Frankrijk in Brussel!

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

In volle voorbereiding voor de Tour de France

01.07.2019

Lees meer over In volle voorbereiding voor de Tour de France

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Ozon- en hitteplan: de juiste preventie acties

24.06.2019

Lees meer over Ozon- en hitteplan: de juiste preventie acties

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!