Veiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimteVeiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimte

Verslag 2020 van het Observatorium

18.01.2022

Dit nieuwe ontwerp van het Verslag 2020 beoogt een betere leesbaarheid. Het kan op verschillende niveaus worden gelezen, al naargelang van de behoefte: een snelle lezing via gemarkeerde kernboodschappen, een totaalbeeld via vereenvoudigde en terugkerende illustraties, maar ook een genuanceerde interpretatie dankzij verklarende tekstuele aanvullingen en door middel van kaderteksten om een meer specifiek inzicht te krijgen in bepaalde fenomenen. Het doel van dit verslag is de publieke kennis te verrijken door informatie eenvoudiger en op ruimere schaal te delen, zonder daarbij de noodzakelijke contextualisering uit het oog te verliezen. Het resultaat is een evenwicht tussen toegankelijkheid en techniciteit; tussen streven naar synthese en streven naar volledigheid; tussen precisie en veralgemening.

Downloaden Vraag een exemplaar
Verslag 2020 van het Observatorium

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!