Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Cruciale stap in de concretisering van het toekomstige gewestelijk centrum voor de opvang van intrafamiliaal geweld (IFG)

26.01.2024

De cijfers zijn alarmerend : volgens het Observatorium van safe.brussels tekende de politie van het BHG in 2022 4.848 feiten van intrafamiliaal geweld op. Dat komt neer op een gemiddelde van meer dan 13 feiten per dag, waarvan 7 feiten betrekking hebben op fysiek geweld binnen het koppel.  

Een realiteit die oproept tot actie!  

14 december was een cruciale datum in de strijd tegen IFG in het Brussels Gewest: safe.brussels, de procureur des Konings en verschillende partners tekenden het 'protocol tot instelling van een overleg over gevallen van intrafamiliaal geweld in de zin van artikel 458ter van het strafwetboek'.  

Dat protocol is een essentieel element in de concretisering van het toekomstige regionale crisiscentrum voor het onthaal van slachtoffer van IFG. De opening ervan is voorzien in 2024 (pilootfase uitsluitend via de partners beschikbaar).  

Dat interdisciplinaire centrum wordt een plaats waar slachtoffers van IFG terechkunnen voor een complete ondersteuning, van sociale en medische tot juridische en veel meer diensten.  
 

Belangrijkste doelstellingen van het toekomstige centrum:  

  • Voorzien in een complete fysieke ruimte voor de slachtoffers, waar ze toegang hebben tot de tools om uit hun situatie te geraken.  
  • Een overkoepelende en doeltreffende opvang garanderen dankzij de samenwerking tussen partners.  
  • "Voor een veilig Brussel"   
     

In samenwerking met: 

 

 

Cruciale stap in de concretisering van het toekomstige gewestelijk centrum voor de opvang van intrafamiliaal geweld (IFG)

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

27.11.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!