Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

De Internationale Dag van Transgendervisibiliteit

31.03.2022

Transfobie wijst op negatieve vooroordelen en stereotypen die kunnen leiden tot discriminaties, afwijzing of geweld naar mensen wiens genderidentiteit niet overeenstemt met het geslacht dat hen werd toegekend bij de geboorte - zogenaamde transgenders. Volgens een Europese enquête uit 2019, geeft één Belgische transpersoon op 2 aan in de laatste 12 maanden gediscrimineerd te zijn (57%) en gepest omdat hij of zij trans is (50 %). Volgens de meldingen die het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen ontving, situeren zich de discriminaties bij transgenders vooral op vlak van wetgeving en onderwijs.

Volgens de informatie die BPV via een project in samenwerking met equal.brussels en RainbowHouse Brussels inzamelde, blijkt dat transpersonen in het BHG nog regelmatig te maken krijgen met opmerkingen, beledigingen, spot of pesterijen in hun buurt en dat louter omwille van hoe ze eruitzien, hoe ze zich kleden of opmaken; ze worden beledigd wanneer ze boodschappen doen; ze ondervinden moeilijkheden bij contacten met administraties, met de medische wereld, pesterijen op sociale netwerken en in de horeca (toegang tot toiletten). De gezondheidscrisis met alle lockdowns heeft de druk op minderjarige transgenders alleen maar doen toenemen, sommigen verkeren in grote nood en zitten vast bij een familie die hun transidentiteit maar moeilijk kan aanvaarden.

Er zal weldra een Focus van het Observatorium gepubliceerd worden over de ruimere kwestie van LGBTQIA+-fobie. BPV heeft verder ook een studie gefinancierd over de situatie van transvrouwen in de IJzerwijk (Via deze link).

Transfobie is onaanvaardbaar. Ben je het slachtoffer van genderdiscriminatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met het IGVM, dat bevoegd is om meldingen in België op te volgen: https://igvm-iefh.belgium.be/fr/node/51067.  RainBowHouse Brussels kan je ook contacteren voor een anonieme melding: http://rainbowhouse.be/fr/projet/signalement/.

Volgens de informatie die via een project werd ingezameld dat BPV samen met equal.brussels en Rainbowhouse Brussels voerde, blijkt dat transpersonen in het BHG nog regelmatig te maken krijgen met opmerkingen, beledigingen, spot of buurtpesterijen.

De Internationale Dag van Transgendervisibiliteit

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!