Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

In de strijd tegen intrafamiliaal geweld engageert het Brussels Gewest zich via verschillende diensten voor hulp en bijstand. 

31.01.2024

De cijfers van het Observatorium safe.brussels onthullen een zorgwekkende realiteit: in 2022 registreerde de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 4.848 gevallen van intrafamiliaal geweld. Die statistieken vertalen zich in een verontrustend gemiddelde van meer dan 13 incidenten per dag, waarvan 7 met fysiek geweld tussen partners. Naar aanleiding van die kritieke situatie nam het Gewest maatregelen om de slachtoffers te beschermen en de strijd met die verraderlijke vormen van geweld aan te binden.


Het BHG onderneemt actie tegen seksistisch en seksueel geweld

Elke vorm van seksistisch en/of seksueel geweld vormt een aanslag op de menselijke integriteit en wordt door de wet zwaar bestraft.  Of het nu gaat om ongewenst contact, een zoen zonder toestemming of een verkrachting: de wet veroordeelt dergelijke aanvallen. Slachtoffers staan er niet alleen voor!  In die context richtte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal diensten op om slachtoffers van intrafamiliaal geweld te helpen.


Noodgevallen: 24/7 staat de politie paraat

In noodgevallen is de politie 24 op 24 uur en 7 op 7 dagen bereikbaar op het nummer 101. 

Voor de slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld richtte het BHG daarnaast EVA op, wat staat voor: 'Emergency Victim Assistance'. EVA biedt gericht en aangepast onthaal aan slachtoffers en voorkomt secundaire victimisatie ten gevolge van ongepast gedrag van ordehandhavers.


Om bij EVA klacht in te dienen, kunnen slachtoffers terecht op onderstaande nummers:


Andere in Brussel beschikbare diensten

Naast de politiediensten bieden verschillende gespecialiseerde instellingen een luisterend oor en begeleiding voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld in Brussel:

  • Brussels Zorgcentrum na seksueel geweld: voor medische bijstand, medisch-juridische, politionele en psychologische opvolging, 24/7 bereikbaar, zonder afspraak, op het nummer 02/535.45.42.
  • SOS Viol: die dienst biedt gratis, anoniem en professioneel een luisterend oor, hulp en begeleiding. Telefonisch te bereiken op: 0800 98 100. Of chat online via sosviol.be (enkel in het Frans).
  • Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling: gratis, anoniem nummer: 1712 Chat online op https://www.1712.be/nl
  • Minderjarigen kunnen hun verhaal kwijt op het nummer 103 (enkel in het Frans). 
  • Seksuele uitbuiting kan je melden op het nummer van Child Focus: 116 000, waar je terecht kan voor gratis, anonieme en professionele hulp.


Olista: Het eerste IFG-centrum in 2024

In 2024 lanceert safe.brussels Olista: het eerste IFG-centrum in het Brussels Gewest. Het centrum wil uitgroeien tot dé referentie voor slachtofferbegeleiding. Olista hanteert een holistische visie en dekt de juridische, psychosociale, administratieve en medische behoeften van slachtoffers. 
Dankzij een nauwe samenwerking met verschillende partners, streeft Olista naar een gecoördineerde en efficiënte benadering, die slachtoffers op weg zet naar herstel. Samen bundelen de partners de krachten in het kader van een gemeenschappelijk actieplan om de efficiëntie van diensten voor hulp en bijstand in Brussel te verhogen.

Meer info: https://safe.brussels/nl/olista

In de strijd tegen intrafamiliaal geweld engageert het Brussels Gewest zich via verschillende diensten voor hulp en bijstand. 

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Cruciale stap in de concretisering van het toekomstige gewestelijk centrum voor de opvang van intrafamiliaal geweld (IFG)

26.01.2024

Lees meer over Cruciale stap in de concretisering van het toekomstige gewestelijk centrum voor de opvang van intrafamiliaal geweld (IFG)

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Geweld tegen vrouwen

20.12.2023

Lees meer over Geweld tegen vrouwen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!