Milieu en overlast

banner top image

Het thema ‘milieu’, in de brede zin opgevat als ‘leefomgeving’, heeft betrekking op de natuurlijke kenmerken van het Gewest (vervuiling, water- en luchtkwaliteit, geluidoverlast, dierenwelzijn en biodiversiteit), en anderzijds op de stedelijke kenmerken ervan. Allerlei soorten overlast, die gevolgen hebben voor de levenskwaliteit in de Brusselse openbare ruimte, worden in dit thema opgenomen – behalve de beschadigingen en het vandalisme die, als eigendomsdelicten, worden behandeld.

Ook al wordt de openbare ruimte in haar geheel bekeken, toch verdienen specifieke plaatsen zoals parken en groene ruimten onze bijzondere aandacht.

Volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête behoren vervuiling, netheid en oneerbiedig gedrag tot de meest storende situaties voor de Brusselse inwoners (GVE 2018). Deze feiten hebben een niet te verwaarlozen impact op de leefomgeving en het veiligheidsgevoel van de burgers. Ze vormen dan ook belangrijke uitdagingen voor het Gewest. Dit geldt vooral voor de netheid. 46% van de burgers zegt vaak of altijd last te hebben van een gebrek aan netheid. De cijfers voor de ondernemers die actief zijn op het grondgebied zijn vergelijkbaar: 45% is ontevreden over de netheid in de wijk waar hun onderneming is gevestigd (GVE 2019). Dit probleem komt tot uiting in de duizenden pv’s en vaststellingen die elk jaar uitmonden in gemeentelijke administratieve sancties. Deze sancties vormen een aanvulling op de gemeentelijke heffingen inzake de netheid van de openbare ruimte (12.166 heffingen in 2019, +35% ten opzichte van 2016 en de pv’s die door Net Brussel worden opgesteld en die aanleiding kunnen geven tot correctionele of administratieve sancties.

In dit thema staat het delen van de openbare ruimte centraal: er moet meer aandacht worden besteed aan gedragingen die nefast zijn voor de aangename sfeer en voor verplaatsingen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de privatieve bezetting van de openbare ruimte en niet-reglementair stilstaan en parkeren. Niet-reglementair stilstaan en parkeren is de meestvoorkomende categorie in de GAS-dossiers van de gemeenten (92% van de 197.221 opgemaakte pv’s/vaststellingen in 2019 in het BHG).

Een ander probleem dat moet worden aangepakt, is het lawaai waaraan de burger wordt blootgesteld. Gevallen van nachtlawaai, die ook vaak onderwerp uitmaken van de GAS-dossiers van de gemeenten, nemen de laatste jaren toe in de politiestatistieken: 449 geregistreerde feiten van nachtlawaai in 2019, +130% ten opzichte van 2010. Daarnaast zijn er verschillende inbreuken op lawaaihinder (luchtverkeer, burenlawaai of verspreiding van versterkt geluid) waarvoor Brussel Leefmilieu administratieve sancties oplegt. Het dient te worden opgemerkt dat sirenes van de hulpdiensten en politie ook een belangrijke bron van geluidshinder vormen. Ze worden door de Brusselaars vermeld als derde grootste bron van de geluidsoverlast, volgens de enquête van Leefmilieu Brussel in 2017.

Gezien de talrijke betrokkenen en de diversiteit van problemen, is er meer dan ooit nood aan sterke coördinatie tussen de verschillende lokale, gewestelijke of gerechtelijke actoren die dit soort overtredingen voorkomen, vaststellen, beheren en bestraffen (via administratieve of strafrechtelijke weg). De samenwerking tussen al deze actoren vormt een belangrijke voorwaarde om deze feiten beter te voorkomen, ze doeltreffender te bestrijden en te komen tot een verbetering van de gedeelde leefomgeving van de Brusselaars, de pendelaars en toeristen en van de ondernemers die er hun activiteit uitoefenen. 
 

 

 

Lees meer

Strategie

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

Download de thematische maatregelen

Verwezenlijkingen

Milieu en overlastMilieu en overlast

Jaarverslag van het Observatorium

16.05.2024

Lees meer over Jaarverslag van het Observatorium

Milieu en overlastMilieu en overlast

Herdenking overstromingen in Wallonië

10.07.2023

Lees meer over Herdenking overstromingen in Wallonië

Milieu en overlastMilieu en overlast

Wereldfietsdag

06.06.2023

Lees meer over Wereldfietsdag

Milieu en overlastMilieu en overlast

Verslag 2021 van het Observatorium

24.02.2023

Lees meer over Verslag 2021 van het Observatorium

Milieu en overlastMilieu en overlast

Jaarverslag 2021 : Onze veiligheid even belangrijk als onze vrijheid

30.12.2022

Lees meer over Jaarverslag 2021 : Onze veiligheid even belangrijk als onze vrijheid

Milieu en overlastMilieu en overlast

Verslag 2020 van het Observatorium

18.01.2022

Lees meer over Verslag 2020 van het Observatorium

Milieu en overlastMilieu en overlast

« Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

16.12.2021

Lees meer over « Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

Milieu en overlastMilieu en overlast

Lancering prijs David Yansenne 2021

08.09.2021

Lees meer over Lancering prijs David Yansenne 2021

Milieu en overlastMilieu en overlast

De lage-emissiezone gaat een nieuwe fase in

25.05.2021

Lees meer over De lage-emissiezone gaat een nieuwe fase in

Milieu en overlastMilieu en overlast

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02.03.2021

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

Partners

Leefmilieu Brussel
Net Brussel
Brusselse gemeenten
Parking.brussels
Parket
Perspective.brussels
Geïntegreerde politie
NMBS
GOB
MIVB

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!