Crisisbeheer en veerkracht

banner top image

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, binnen een dichtbevolkt stedelijk weefsel, kenmerken die eigen zijn aan grootsteden.

Denken we maar aan de hoofdzetels van meer dan 100.000 ondernemingen (waaronder grote multinationals), tientallen onderwijsinstellingen, infrastructuren voor nationaal of internationaal vervoer en talrijke overheidsdiensten en -instellingen (op gemeentelijk, gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau), die typisch zijn voor haar rol als nationale en Europese hoofdstad. Het grondgebied biedt ook plaats aan verschillende Seveso-sites, kritieke infrastructuren, een groot aantal ambassades, gevangenissen, een haven enz.

Op het gewestelijk grondgebied vinden ook talloze evenementen plaats, al dan niet gepland, die risico's kunnen inhouden voor de openbare orde, zoals Europese topontmoetingen of talrijke demonstraties. In 2019 waren dat er 5.072, waarvan 1.085 met een protestkarakter (+58% sinds 2010). Sommige daarvan, zoals de betogingen van de gele hesjes of de klimaatmarsen, zijn grootschalig.

Bovendien staat het Gewest bloot aan situaties met verschillende types risico's (natuurlijke, technisch- economische, gezondheids- en man-made risico's) met mogelijke gevolgen op menselijk, maatschappelijk, ecologisch of economisch vlak. Hiertoe behoren natuurrampen (onder meer overstromingen), branden en ongevallen (industriële, nucleaire, grootschalige verkeersongevallen), aanslagen (ramvoertuigen), Vehicle- Borne Improvised Explosive Device (VBIED), enz., evenals aanslagen op de computerveiligheid, onderbre-kingen van de communicatie of bevoorrading van energie enz. Daarnaast zijn er ook nog de grote ecologische en gezondheidsvraagstukken waarmee het Gewest wordt of kan worden geconfronteerd: een massale epidemie, zoals de COVID-19-pandemie, maar ook, op langere termijn, de gevolgen van de klimaatverandering.

Om een antwoord te bieden op dit soort situaties, wordt een sterke en duurzame multidisciplinaire aanpak verdergezet.

 

Lees meer

Strategie

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

Download de thematische maatregelen

Verwezenlijkingen

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Jaarverslag van het Observatorium

16.05.2024

Lees meer over Jaarverslag van het Observatorium

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Test BE-Alert op 04/04 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

04.04.2024

Lees meer over Test BE-Alert op 04/04 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Safe.brussels steunt BE-Alert!

08.03.2024

Lees meer over Safe.brussels steunt BE-Alert!

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Oudejaarsnacht Oudejaarsnacht: De cijfers van incidenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

15.02.2024

Lees meer over Oudejaarsnacht Oudejaarsnacht: De cijfers van incidenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

De 112-dag: een uniform nummer om levens te redden in heel de EU

09.02.2024

Lees meer over De 112-dag: een uniform nummer om levens te redden in heel de EU

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Activering van het regionaal crisiscentrum op oudejaarsavond: Inzet van een tool voor toezicht en veiligh...

19.12.2023

Lees meer over Activering van het regionaal crisiscentrum op oudejaarsavond: Inzet van een tool voor toezicht en veiligheid

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen

13.10.2023

Lees meer over Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Nieuwe nationale BE-Alert-test op 5 oktober

05.10.2023

Lees meer over Nieuwe nationale BE-Alert-test op 5 oktober

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Verslag 2021 van het Observatorium

24.02.2023

Lees meer over Verslag 2021 van het Observatorium

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Oudejaarsavond: Stand van zaken van incidenten in het Brusselse Gewest

16.02.2023

Lees meer over Oudejaarsavond: Stand van zaken van incidenten in het Brusselse Gewest

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!