Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren

Om goede praktijken te identificeren en te delen, projecten te ontwikkelen en de plannen en systemen te coördineren, moet men kunnen vertrouwen op een accuraat beeld van de fenomenen. Daarvoor zijn een systematische analyse van gegevens en de kwalitatieve evaluatie van het overheidsbeleid noodzakelijk. 

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (Observatory) kreeg deze tweeledige opdracht toegewezen. Er wordt onderzoek gevoerd naar de veiligheid van personen en goederen, in de ruime zin van het woord, zowel voor wat betreft de criminaliteitsfenomenen als de evaluatie van de opvolging. De werkzaamheden zijn het resultaat van een transversale, territoriale benadering die terugvalt op verschillende domeinen en op natuurlijke wijze evolueert. In dit verband ontwikkelt het Observatorium zijn eigen tools voor gegevensverzameling – zoals gewestelijke veiligheidsenquêtes voor inwoners, toeristen, pendelaars en ondernemingen. Tegelijk hecht het veel belang aan een intensievere gegevensuitwisseling met zijn partners. 

De doelstellingen van deze opdracht zijn de uitwerking van een systematische opvolging van de fenomenen via de ontwikkeling van indicatoren, het uitvoeren van specifieke analyses op het niveau van de wijken of op gewestelijke schaal, en de ontwikkeling van een positieve evaluatiecultuur. Dit alles is bedoeld om de ontwikkeling en de aanpassing van het preventie- en veiligheidsbeleid op het gewestelijk grondgebied te ondersteunen.

Verwezenlijkingen

Jaarverslag van het Observatorium

16.05.2024

Lees meer over Jaarverslag van het Observatorium

Methodologische gids van het Observatorium. Analyse en beeld van de fenomenen (tweede editie)

03.04.2023

Lees meer over Methodologische gids van het Observatorium. Analyse en beeld van de fenomenen (tweede editie)

Verslag 2021 van het Observatorium

24.02.2023

Lees meer over Verslag 2021 van het Observatorium

Oudejaarsavond: Stand van zaken van incidenten in het Brusselse Gewest

16.02.2023

Lees meer over Oudejaarsavond: Stand van zaken van incidenten in het Brusselse Gewest

Safe.brussels publiceert de resultaten van haar tweede gewestelijke enquête die peilt naar het veiligheid...

08.07.2022

Lees meer over Safe.brussels publiceert de resultaten van haar tweede gewestelijke enquête die peilt naar het veiligheidsgevoel en slachtofferschap bij de inwoners, pendelaars en toeristen in Brussel

Stand van zaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aanbevelingen

06.07.2022

Lees meer over Stand van zaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aanbevelingen

LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

17.05.2022

Lees meer over LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

De Prijs David Yansenne 2021: Twee initiatieven rond de bestrijding van huiselijk en echtelijk geweld be...

26.01.2022

Lees meer over De Prijs David Yansenne 2021: Twee initiatieven rond de bestrijding van huiselijk en echtelijk geweld bekroond

Verslag 2020 van het Observatorium

18.01.2022

Lees meer over Verslag 2020 van het Observatorium

Voor een nauwere band tussen de veiligheidsberoepen en de burgers

05.10.2021

Lees meer over Voor een nauwere band tussen de veiligheidsberoepen en de burgers

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!