BRU responseBRU response

Lancering van BRU response, dat de Brusselaars een actieve rol in hun veiligheid laat opnemen

08.02.2023

COVID-pandemie, oorlog in Oekraïne, terroristische aanslagen, overstromingen. De afgelopen jaren hebben de Brusselse autoriteiten en burgers het hoofd moeten bieden aan onvoorstelbare crises. Vandaag moeten we allemaal voorbereid zijn op maatschappelijke risico's, zelfs op de meest ondenkbare en onvoorspelbare. Hoe kunnen we ons samen voorbereiden op onverwachte omstandigheden? En welke rol spelen de Brusselaars zelf in hun veiligheid? 
 
Sophie Lavaux, hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie en directeur-generaal van Safe.brussels, wil iedereen mobiliseren rond een innovatieve en participatieve aanpak. Ze lanceerde op woensdag 8 februari 2023 officieel 'BRU response'. 

Sophie Lavaux: 'Elke dag zijn brandweerlui, politieagenten en artsen op het terrein actief om zo veel mogelijk levens te redden.  Uit onze recente geschiedenis is echter duidelijk gebleken dat solidariteit en onderlinge steun van vitaal belang zijn om de hulpdiensten en de autoriteiten te helpen iedereen veilig te houden. Precies daarom, lanceer ik in 2023 BRU response. Ik ben ervan overtuigd dat de actieve medewerking van burgers, verenigingen en alle gewestelijke en lokale overheden zal leiden tot meer gezamenlijke daadkracht bij crises.'
 

Een nieuwe dynamiek voor 2023

Samen met haar partners staat safe.brussels in voor de dagelijkse coördinatie van preventie en veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar medewerkers helpen gemeenten, hulpdiensten en andere lokale partners om de veiligheid van Brusselaars en bezoekers in het Gewest zo optimaal mogelijk te waarborgen.
 
Het BRU response initiatief sluit helemaal aan bij de gemeenschappelijke doelstelling 'Brussel in alle veiligheid beleven', die alle veiligheidsactoren in Brussel nastreven wanneer ze samen zorgen voor meer veiligheid voor de Brusselse bevolking. 
 
BRU response lanceert vandaag een nieuwe dynamiek die in 2023 verder zal worden doorgetrokken. Zo wordt ook gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de aanbevelingen van de overlegcommissie in het Franstalig parlement van Brussel naar aanleiding van de vraag: 'In welke mate en op welke manier zien Brusselse burgers een actieve rol voor hen weggelegd op het vlak van preventie, communicatie, crisisbeheer en -evaluatie?'.
 
Vanuit die ambitie van BRU response - gesymboliseerd in het logo (in de kleuren van safe.brussels) met in elkaar grijpende armen die samen de uitdaging aangaan - worden alle lopende en toekomstige projecten inzake rampenplanning, risicoanalyse, de uitbouw van partnernetwerken en de opleiding van burgers gebundeld. 
 
Sophie Lavaux: 'Concreet wil ik in 2023 (in overleg met de gemeenten) burgerontmoetingen organiseren om met hen te praten over wat ze hebben meegemaakt, over natuurlijke en industriële risico's in Brussel. We willen ook peilen naar hun ideeën om in crisissituaties in actie te komen en hulp te bieden. Safe.brussels en haar partners kunnen ook echte crisisoefeningen organiseren in samenwerking met scholen, winkeliers en vrijwilligers die hun eigen rol spelen. Hulpdiensten kunnen we via opleidingen zo goed mogelijk voorbereiden op onvoorziene omstandigheden. En die vorming zouden we in 2024 ook kunnen uitbreiden naar toekomstige burgemeesters. Door iedereen bij die dynamiek te betrekken, wil ik een reële bijdrage leveren aan 'Brussel in alle veiligheid beleven'.

Een positieve aanpak om mensen samen te brengen en op te leiden 

Veiligheid wordt niet gegarandeerd door een overheid of een specifieke dienst. In samenwerking met alle partners wil safe.brussels het veiligheidsniveau voor iedereen, overal verhogen. Transversaliteit is dan ook een centraal concept, dat als een rode draad doorheen alle projecten van BRU response loopt. 
 
De afgelopen jaren werden heel wat initiatieven genomen om de bevolking extra te beschermen. Willen die efficiënt zijn, dan is er nood aan coherentie. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk op onverwachte omstandigheden voorbereid is. 
 
BRU response werd opgericht om de autoriteiten en de hulpdiensten te helpen met het oog op de coördinatie, de harmonisering en het meer zichtbaar maken van alle gewestelijke initiatieven op het vlak van rampenplanning en crisisbeheer. Die aanpak wil ook de risicocyclus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest activeren. 
 
BRU response moet voor burgers meer duidelijkheid brengen rond complementaire projecten waarvoor ze zich eventueel kunnen engageren, waar ze mensen kunnen ontmoeten of waar ze aan een oefening kunnen meewerken om een actievere rol in hun veiligheid op te nemen. 
 
Naast de regelmatige medewerking aan oefeningen zal worden overwogen burgers voor te stellen zich vrijwillig aan te sluiten bij een "burgerreserve" van personen die in geval van noodsituaties kunnen worden gecontacteerd.
 
Olivier Maingain: 'Samen met mijn collega-burgemeesters van Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek steun ik ten volle het project om een burgerreserve op te richten ter ondersteuning van de verschillende interventiediensten in geval van een ramp, een ernstige of uitzonderlijke gebeurtenis. Deze reserve van voorbereide en opgeleide vrijwilligers zal de burgemeesters de nodige operationele capaciteit verschaffen om grootschalige evenementen aan te pakken.'
 
Michaël Jonniaux: 'Als hoofd van de politiezone Montgomery geloof ik echt in dit burgerreserveproject, dat betrokken zou zijn bij crisisbeheer.  Het feit dat er vrijwillige, goed (in)opgeleide en voorbereide burgers zijn in het kader van een gestructureerd en goed georganiseerd systeem, zal een echte meerwaarde zijn voor de diensten die een crisissituatie moeten voorbereiden of beheren. En ik geloof oprecht dat we op ons grondgebied veel burgers hebben die bereid zijn zich in te zetten voor een dergelijk project ten behoeve van de gemeenschap!'

Een gewestelijk initiatief dat past in een globalere aanpak 

Begin 2023 lanceerde de gouverneur van Waals-Brabant zijn BW response programma. Dat gaat uit van een dubbele vaststelling: over het algemeen zijn we niet klaar om risico's het hoofd te bieden en we moeten ons beter voorbereiden op onvoorziene risico's en onverwachte omstandigheden. Sophie Lavaux, de hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, stemde in met het voorstel van gouverneur Gilles Mahieu om dat programma ook in andere provincies waar te maken. Van daaruit werd BRU response gelanceerd.
 
Gilles Mahieu: 'Ik ben ervan overtuigd dat burgers hun passieve rol kunnen overstijgen en geen deel hoeven uit te maken van het probleem dat hen schrik aanjaagt. Ze kunnen een deel van de oplossing worden! Hoe actiever we burgers bij crisisbeheer betrekken, hoe sneller die bedreigingen kunnen leren inschatten, aan preventie kunnen doen en gepast kunnen ingrijpen.'

 

Download de brochure

 

Lancering van BRU response, dat de Brusselaars een actieve rol in hun veiligheid laat opnemen

Verwante artikels

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

08.08.2019

Lees meer over Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Lees meer over Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!