Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Persbericht - de Gewestelijke Veiligheidsraad heeft vergaderd over de gewestelijke strategie om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

29.03.2024

Brussel, donderdag 28 maart 2024

Brussels Minister-President Rudi Vervoort heeft vandaag samen met Sophie Lavaux, algemeen directeur van safe.brussels en hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, de Gewestelijke Veiligheidsraad* samengeroepen. De leden van de raad hebben vergaderd over de gewestelijke strategie om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid te bestrijden. Op de agenda stonden de volgende punten: de structuur van de gewestelijke coördinatie, de bepaling van de hotspots (prioritair aan te pakken zones) en de goedkeuring van enkele veiligheidsmaatregelen.

Structuur van de gewestelijke coördinatie:

De Gewestelijke Veiligheidsraad zal voortaan in een uitgebreide samenstelling bijeenkomen om de strijd tegen drugshandel en de daardoor veroorzaakte onveiligheid in goede banen te leiden en te coördineren. Die strijd komt er op vraag van iedereen die op het terrein actief is. Het is de bedoeling om te komen tot een gewestelijke aanpak op basis van een gecoördineerde beheersstructuur waarin elke partner een rol vervult.

Er wordt ook een gewestelijke veiligheidscel opgericht, onder leiding van Sophie Lavaux. Die cel krijgt de opdracht erop toe te zien dat de lokale taskforces de gewestelijke strategie naar behoren uitvoeren en naleven. Op die manier moet zij ervoor zorgen dat de gewestelijke aanpak samenhang vertoont en op basis van de drie overeengekomen krachtlijnen, met name veiligheid, preventie en het leven in de wijken, in de praktijk wordt gebracht. Er zal over de acties worden gerapporteerd aan de Gewestelijke Veiligheidsraad. Om de strategie te kunnen uitvoeren, moet er gerekend kunnen worden op de medewerking van alle betrokken partijen (de federale overheid, de gewestelijke overheid en de lokale overheden), die elk onafhankelijk de verantwoordelijkheid blijven dragen voor hun eigen bevoegdheden. De strategie berust in wezen op samenwerking en individueel engagement.

Op initiatief van de betrokken burgemeesters worden lokale taskforces in het leven geroepen. De opdracht van deze taskforces bestaat erin doelgerichte actieplannen uit te werken die steunen op drie pijlers: veiligheid, preventie en het leven in de wijken. Die plannen moeten acties op korte, middellange en lange termijn bevatten.

De bepaling van de hotspots (prioritair aan te pakken zones)

De politiediensten hebben de hotspots bepaald. De burgemeesters hebben ze op hun beurt goedgekeurd. Ze zullen met algemene benamingen worden opgesomd in het politiebesluit van de minister-president.

Het politiebesluit van de minister-president zal melding maken van de volgende 15 hotspots: Antwerpsesteenweg, Matongé, IJzer, Krakeel, Versailles, Hallepoort, Clémenceau, Peterbos, Sint-Antonius, Zuidstation, Noordstation, Zwarte Vijvers, Ribaucourt, Bonnevie en Paal / Kolom.

Deze 15 hotspots zullen nader afgebakend worden in politiebesluiten van de lokale overheden.

Het is de bedoeling om op die locaties acties te ondernemen die steunen op drie pijlers, met name veiligheid, preventie en het leven in de wijk.

Goedkeuring van veiligheidsmaatregelen om het werk van de politiezones te ondersteunen

Er zijn twee soorten veiligheidsmaatregelen: maatregelen voor het hele gewest en maatregelen voor de hotspots.

De maatregelen die gelden voor het volledige gewestelijke grondgebied, hebben betrekking op:

vuurwerklachgas

De veiligheidsmaatregelen voor de hotspots omvatten:

een verbod op de verkoop en het gebruik van alcohol;de toelating om stelselmatig identiteitscontroles, eventueel samen met fouilleringen, uit te voeren en de mogelijkheid om gevaarlijke voorwerpen of voorwerpen die druggebruik stimuleren, in beslag te nemen;de bestrijding van “drive-ins”.

 

*Deze raad, die voorgezeten wordt door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is samengesteld uit de Procureur des Konings van Brussel, de voorzitters van de politiecolleges, de bestuurlijk directeur-coördinator, de gerechtelijke directeur en de korpschefs van de zes lokale politiezones op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De samenstelling ervan wordt uitgebreid met de burgemeesters van alle 19 Brusselse gemeenten en de hoge ambtenaar.

 

Contactpersonen voor de pers:

Voor Minister-President Rudi Vervoort: Zeynep Balci, 0498/81.65.15
Voor safe.brussels: Jolien Nackaerts, 0498/17.89.32
 

Persbericht - de Gewestelijke Veiligheidsraad heeft vergaderd over de gewestelijke strategie om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

Verwante artikels

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Eerste katern van het Observatorium focust op drugsverslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

04.04.2019

Lees meer over Eerste katern van het Observatorium focust op drugsverslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

01.12.2019

Lees meer over Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!