BRU responseBRU response

PERSBERICHT - Nieuwe fase voor de gemeentelijke burgerreserve civiele veiligheid (GBCV)

20.03.2024

Op maandag 18 maart vond in Sint-Agatha-Berchem een nieuwe burgerontmoeting plaats. Het doel van die ontmoetingen? Ons samen voorbereiden op het onverwachte en de Brusselaar betrekken in het crisisbeheer door de oprichting van gemeentelijke burgerreserves civiele veiligheid. 

Sprekers van de avond: de burgemeester van de gemeente, maar ook Sophie Lavaux, hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, en Luc Ysebaert, korpschef van de politiezone Brussel-West. Ondersteund door de noodplanningscoördinator van de gemeente, wijdden ze het publiek in de wereld van crisisbeheer in.

Het werd een boeiende avond, die de interesse van de bijna honderd aanwezige inwoners wist te wekken. Een nieuwe fase in de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke burgerreserves civiele veiligheid (GBCV). 

Iedereen kan iets betekenen in tijden van crisis. Elke handeling kan levens redden. Samen met de interventiediensten willen we werken aan een risicocultuur en de weerbaarheid van alle burgers ondersteunen. Voor hun eigen veiligheid en die van hun naasten. Ik ben bijzonder opgetogen dat we de gemeente Sint-Agatha-Berchem en de politiezone Brussel-West onder onze partners mogen verwelkomen”, Sophie Lavaux, hoge ambtenaar en directeur-generaal van safe.brussels.

"Het was voor mij altijd al belangrijk om de burger bij het thema veiligheid te betrekken. Vanuit dat oogpunt wilde ik dat Sint-Agatha-Berchem zou deelnemen aan het BRU Response-initiatief en een gemeentelijke burgerreserve zou vormen om te helpen in geval van crisis", aldus de burgemeester van Sint-Agatha-Berchem.

"Samen staan we sterker: burgerparticipatie tijdens crisissituaties versterkt onze gemeenschap en vergroot het vertrouwen. De politiezone verwelkomt dit initiatief met open armen.", Luc Ysebaert, korpschef van de politiezone Brussel-West.

Over BRU Response

Het label BRU response is een geïntegreerd programma dat alle lopende en toekomstige projecten omvat op het gebied van rampenplanning, voorbereiding op crisissituaties, netwerkvorming van de betrokken partners en burgerparticipatie in die context. Deze laatste pijler is essentieel. De voorgestelde projecten beogen met name de uitvoering van een deel van de aanbevelingen van de overlegcommissie van het Franstalig parlement van Brussel over de vraag "In welke mate en op welke wijze zien de Brusselse burgers hun rol in de preventie, de communicatie, het beheer en de evaluatie van een crisis?"

Contactpersonen voor de pers:

Jolien NACKAERTS | Communicatieverantwoordelijke safe.brussels (NL)
M +32 498 17 89 32 | com@safe.brussels 
Christophe DUBOIS | Verantwoordelijke crisiscommunicatie (FR)
M +32 490 67 40 28 | com@safe.brussels
 

PERSBERICHT - Nieuwe fase voor de gemeentelijke burgerreserve civiele veiligheid (GBCV)

Verwante artikels

BRU responseBRU response

BRU response: een label voor de integratie van de Brusselaars in de crisisbeheersing

13.02.2023

Lees meer over BRU response: een label voor de integratie van de Brusselaars in de crisisbeheersing

BRU responseBRU response

Newsletter BRU response

24.01.2024

Lees meer over Newsletter BRU response

BRU responseBRU response

BRU response: Lancering van de burgerontmoetingen rond crisisbeheer

13.09.2023

Lees meer over BRU response: Lancering van de burgerontmoetingen rond crisisbeheer

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!