Veiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimte

In de transversale opdracht wordt voorgesteld om preventieen veiligheidsmaatregelen te integreren in de ontwerpfase naar de inrichting van de openbare ruimte. Dit gebeurt op basis van de multidisciplinaire aanpak ‘Security by design’, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijke parameters, zoals de toegankelijkheid en de leefbaarheid. Safe.brussels wil dit innovatieve concept implementeren om de beleving van de openbare ruimten aangenamer te maken door ze vanaf het ontwerpstadium veiliger, veerkrachtiger, inclusiever en gastvrijer te maken. Het is ook de bedoeling om bij te dragen tot de versterking van de sociale cohesie, het veiligheidsgevoel en de veerkracht van de Brusselaars. Toegepast op het Brussels Gewest zal deze opdracht safe.brussels de mogelijkheid bieden haar transversale allianties op Europees, nationaal, gewestelijk en lokaal niveau te versterken, strategische partnerschappen op te zetten (onder meer met perspective.brussels, Brussel Mobiliteit en urban. brussels) en samen te werken met traditionele en niet-traditionele actoren uit de veiligheidssector, stedenbouwkundigen, architecten en vertegenwoordigers uit de academische wereld. Er werd een operationele en strategische werkgroep ‘Security by design’ opgericht om deze verschillende projecten rond de openbare ruimte te coördineren.

Verwezenlijkingen

Jaarverslag van het Observatorium

16.05.2024

Lees meer over Jaarverslag van het Observatorium

Herdenking overstromingen in Wallonië

10.07.2023

Lees meer over Herdenking overstromingen in Wallonië

Terugblik op de slotconferentie van het Europese project Secu4all

27.06.2023

Lees meer over Terugblik op de slotconferentie van het Europese project Secu4all

Let op je stappen bij het steppen!

07.04.2023

Lees meer over Let op je stappen bij het steppen!

Verslag 2021 van het Observatorium

24.02.2023

Lees meer over Verslag 2021 van het Observatorium

Europese Week van Steden en Regio's

04.10.2022

Lees meer over Europese Week van Steden en Regio's

Werelddag voor mobiliteit en toegankelijkheid

05.04.2022

Lees meer over Werelddag voor mobiliteit en toegankelijkheid

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

05.04.2022

Lees meer over Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Strategie voor de integratie van Oekraïense vluchtelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

04.04.2022

Lees meer over Strategie voor de integratie van Oekraïense vluchtelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verslag 2020 van het Observatorium

18.01.2022

Lees meer over Verslag 2020 van het Observatorium

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!